یك مقام مسئول در گفت وگو با میزان سنج اعلام كرد؛

25 درصد گوشت قرمز کشور را عشایر تولید می کنند

25 درصد گوشت قرمز کشور را عشایر تولید می کنند به گزارش میزان سنج، مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر اظهار داشت: تعداد دام عشایر تقریباً 29 میلیون رأس بوده که سالانه 200هزار تن از گوشت قرمز کشور را تامین می کنند.به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، جامعه عشایر کشور با جمعیت یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر و ۲۵۲ هزار خانوار سومین بخش جمعیتی پس از جمعیت شهری و روستایی را تشکیل می دهند؛ البته در کلان موضوع عشایر اولین جامعه بوده که قبل از جوامع روستایی و شهری شکل گرفته اند.
داریوش نعمت الهی، مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران در گفت و گو با مهر به میزان تولیدات جامعه عشایری کشور اشاره نمود و اظهار داشت: عشایر، بهره بردار ۳۵.۵ میلیون هکتار از مراتع کشور بوده که ۴۲ درصد از مراتع کشور را شامل می شود.
وی اضافه کرد: آمار تعداد دام های عشایر ۲۸.۸ میلیون رأس بوده که سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن از گوشت قرمز کشور را تامین می کنند. این آمار برابر با ۲۵ درصد از گوشت قرمز تولیدی داخل است.
وی درباره ی اراضی کشاورزی جامعه عشایر عنوان کرد: ۷۹۰ هزار هکتار زمینهای کشاورزی در اختیار این جمعیت بوده که در مجموع ۵ میلیون تن از محصولات کشاورزی و دامی کشور را تولید و به بازار عرضه می کنند؛ بدین جهت نقش به سزایی در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور ایفا می کنند.
مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر این که عشایر حافظان و مرزداران کشور هستند، تصریح کرد: شعاری در سازمان امور عشایر وجود دارد که عنوان می شود هر چادر عشایری یک کارگاه تولیدی و یک پاسگاه اجتماعی، فرهنگی و مرزی است. جامعه عشایر به عنوان جمعیتی کوچ کننده، ۵۹ درصد از عرصه های کشور، قلمرو آنها محسوب می شود.
دو راهبرد برای بهبود شرایط عشایر
این مسؤول دولتی در ادامه سخنان خود به اهداف سازمان امور عشایر کشور برای بهبود شرایط جمعیت عشایری کشور اشاره نمود و اظهار داشت: این سازمان دو راهبرد در عرصه عشایر دارد؛ نخست ساماندهی کوچ عشایر و دوم ساماندهی اسکان آنها. راهبرد نخست موجب تسهیل و رفاه عشایر و ادامه کوچ آنها شده و در عرصه ساماندهی اسکان هم در حقیقت عشایری که داوطلب یکجانشینی و اسکان هستند زیرساخت ها برای آنها آماده شده و می توانند از محلهای آماده شده برای اسکان بهره مند شوند.
تهدید یا فرصت؟
آیا یکجانشینی سبب از میان رفتن عشایر و ماهیت این طبقه از جامعه نمی شود؟ نعمت الهی در پاسخ به احتمال تهدید ماهیت عشایر و از میان رفتن آنها با اسکان اظهار داشت: موضوع اسکان برای عشایری است که خود داوطلب به یکجانشینی هستند. همین طور برمبنای ظرفیتی که در مراتع کشور وجود دارد ادامه اینگونه دامداری و دامپروری، منابع طبیعی را به مخاطره می اندازد.
وی افزود: سازمان امور عشایر برای جلوگیری از حاشیه نشینی عشایر در شهرها و روستاها این طرح را دنبال می کند.
وی اشاره کرد: برمبنای آمارهای رسمی، جامعه عشایر در ۳ دهه گذشته حدودا بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و تغییری نداشته است.
مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص این که آیا مقرر است جمعیت عشایر اسکان داده شوند، اظهار داشت: اینگونه نیست بلکه سرریز جامعه عشایر اسکان داده می شود یعنی جمعیتی که اضافه می شود و برای آن ظرفیتی در این جمعیت وجود ندارد برای اسکان ساماندهی می شوند.
نعمت الهی در توضیح این مساله اضافه کرد: مراتع کشور برای تعداد مشخصی دام بوده و هم اکنون هم تعداد دامی که در مراتع کشور وجود دارد برمبنای آماری که سازمان منابع طبیعی کشور اعلام نموده مازاد ظرفیت این مراتع است. بگفته کارشناسان این بخش اگر دام مازاد وارد مراتع شود موجب لطمه به این اراضی و از میان رفتن مراتع می شود؛ علاوه بر این که زمینه از میان رفتن جمعیت دامداران را هم فراهم می آورد. این امر ضروری می کند تا به تعداد مشخص دام وارد مراتع شود تا این امانت برای نسل های آینده باقی بماند.
طرح زنجیره تولید گوشت قرمز
یکی از خطرهایی که در عرصه تامین پروتئین مورد نیاز کشور وجود دارد دلسردی دامداران و تغییر شغل در بخش دامپروری و حرکت به سمت کشاورزی است. نعمت الهی در این زمینه اظهار داشت: برمبنای برنامه کلان کشوری در وزارت جهاد کشاورزی و برنامه هایی که سازمان امور عشایر پیگیری می کند به سبب این که قسمتی از دام کشور در اختیار بهره برداران جامعه عشایری است در چند سال اخیر به سبب خشکسالی، پوشش گیاهی کم شد و به همان نسبت گرفتار کاهش علوفه شدیم. این امر هزینه ها را افزایش داد. البته قسمتی از هزینه ها به حذف ارز ترجیحی بر می گردد.
وی اعلام نمود: سازمان امور عشایر کشور طرحی را تحت عنوان زنجیره تولید گوشت قرمز با رویکرد جدید دارد که این طرح بحث های آموزش، به گزینی، مدیریت تولید مثل و همین طور موضوع پرواربندی را در دل خود دارد که مدیریت می شود. این مدیریت از طرف تشکل های عشایری با تامین خوراک مناسب توسط کارگاه ها و کارخانه های خوراک دامی که اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در اختیار دارند خواهد بود. این امر با هدف پرواربندی با قیمت مناسب و ضریب تبدیل بهتر درحال پیگیری است.
مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران با اعلان اینکه طرح در سالهای قبل هم پیگیری می شد، اظهار داشت: از امسال هم با طرح به گزینی و مدیریت تولید مثل درحال ادامه آن هستیم تا بتوانیم راندمان و راندمان را در جامعه عشایر ارتقا دهیم.
تولید قراردادی و تنظیم بازار
نعمت الهی درباره ی برنامه سازمان امور عشایر برای کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار، اظهار داشت: موضوع تولید قراردادی درحال پیگیری است امیدواریم بوسیله خوراک دامی که به شکل مدت دار از طرف شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار اتحادیه و شرکت های تعاونی عشایری قرار داده می شود تا تحویل عشایر شود هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
وی اظهار داشت: بدین سان پرواربندی تسهیل شده و پس از ۴ ماه که دامداران دام خودرا به بازار معرفی کردند هزینه نهاده های دامی پرداخت می شود.
مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران درباره ی زمان اجرا این طرح اظهار داشت: کارها در حال انجام می باشد زمان نمی توان اعلام نمود. قراردادها و شیوه نامه ها تنظیم و ارسال شده است تشکل ها پیگیر هستند تا با عشایر قراردادها را ببندند و در ادامه با شرکت پشتیبانی امور دام موضوع صورت خواهد گرفت.
وی درمورد قیمت گوشت قرمز با طرح تولید قراردادی اظهار داشت: قیمت گذاری با ستاد تنظیم بازار و معاونت تجاری وزارت جهاد کشاورزی است. نرخ نهاده های دامی مشخص است اتفاقی که رخ می دهد این است که تامین آن مدت دار خواهد بود که برمبنای نقدینگی و خوراک دامی که در اختیار عشایر قرار می گیرد عشایر دام خودرا دیگر نارس و با وزن کمتر به کشتارگاه منتقل نمی کنند. بدین سان با تولید بیشتر کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.
تولید گیاهان دارویی در دستور کار است
نعمت الهی درباره ی ظرفیت عشایر در تولید داروهای گیاهی هم اظهار داشت: عشایر باتوجه به ظرفیتی که در مراتع وجود دارد و کاشت در اراضی کشاورزی می توانند کسب درآمد کنند. طرح تولید گیاهان دارویی از سال قبل در دستور کار قرار گرفته بدین سان تسهیلات لازم در اختیار عشایر قرار داده خواهد شد تا زیر نظر سازمان منابع طبیعی جمع آوری گیاهان دارویی را در مراتع پیگیری کنند.
مدیرکل دفتر به سازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران با اعلان اینکه طرح تولید گیاهان دارویی تأثیر بسیاری در اقتصاد جمعیت عشایر و اقتصاد کلان کشور خواهد داشت به شرط این که طرح ادامه دار بوده و بتوانیم آنرا توسعه دهیم.


منبع:

5.0 / 5
214
1402/07/19
08:28:13
تگهای خبر: آموزش , بازار , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۴ بعلاوه ۲
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش