ماموریت ۱۲ منطقه آزاد در ارتباط با كشورهای همسایه

ماموریت ۱۲ منطقه آزاد در ارتباط با كشورهای همسایه میزان سنج: علاوه بر تعیین ماموریت برای مناطق آزاد موجود نظیر ماكو، ارس، انزلی، چابهار و اروند در ارتباط با كشورهای همسایه، ماموریت های مختلفی هم برای مناطق آزاد جدیدی نظیر اردبیل، اینچه برون، سیستان، بوشهر، مهران و بانه-مریوان كه قرار بر تولید آن ها طی سال ۱۳۹۷ است، در نظر گرفته اند.به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، مطابق ماده (۳) و تبصره یك ذیل آن و همینطور بند (۷) ماده (۴) آئین نامه چگونگی تولید مناطق آزاد، وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یكی از مهم ترین پیش نیازهای این مناطق است. ضمن این كه جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی صورت گیرد كه از شرایط طبیعی، قابلیت ها و امكانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز برای تحقق اهداف تاسیس منطقه آزاد برخوردار باشد.

از طرفی حداقل میزان مساحت مورد نیاز مناطق با عنایت به طرح توجیهی و برنامه های توسعه اقتصادی و كسب و كارهای محوری مزیت گیرنده از مزیت های جغرافیایی اقتصادی محل استقرار این مناطق تعیین می گردد و لازم است حداقل 70 درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.

تصمیم دولت بر تولید مناطق آزاد در جوار كشورهای همسایه در جهت تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و این كشورها بوده، به نحوی كه برای تعامل موثر با هر كشور حداقل یك منطقه آزاد داشته باشیم.
چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود كه رئیس جمهوری، لایحه تولید هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تبدیل كرد. بعد از آن هم دولت یك لایحه جدید در مورد تولید منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا تولید این مناطق جدید در دستور كار كمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می گردد در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، كردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسك)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی كه به تصویب هیئت وزیران می رسد، تولید كند. هم اكنون هم هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی كیش، قشم، ماكو، ارس، انزلی، چابهار و اروند وجود دارد.

ماموریت مناطق آزاد در ارتباط با كشورهای همسایه

ماموریت ماكو در ارتباط با كشورهای همسایه ارتباط فعال با كشور تركیه و اتحادیه اروپا، ماموریت ارس ارتباط با جمهوری آذربایجان و كشورهای قفقاز و روسیه، ماموریت انزلی ارتباط با كشورهای حوزه دریای خزر، ماموریت اروند ارتباط با جنوب كشور عراق و دسترسی به حوزه دریای مدیترانه، ماموریت اردبیل ارتباط با جمهوری آذربایجان و كشورهای بالادست با عنایت به راه دسترسی و ماموریتاینچه برون ارتباط با كشورهای آسیای میانه به خصوص استفاده از معادن قزاقستان طبق تفاهم نامه وزارت صنعت، معدن، تجارت با این كشور تعریف شده است.

همینطور ماموریت منطقه آزاد سیستان ارتباط با افغانستان و ایفای نقش در محور شرق با استفاده از ظرفیت های چابهار و مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، بیرجند و سرخس، ماموریت چابهار نقطه آغازین محور شرق و اتصال اقتصادی كشورهای حوزه شرق و جنوب آسیا و نیز، شرق آفریقا با كشورهای آسیای مركزی و با استفاده از بندر امیرآباد با كشورهای حوزه دریای خزر، ماموریت بوشهر ارتباط با قطر و سایر كشورهای حوزه خلیج فارس، ماموریت مهران ارتباط با مركز عراق، ماموریت قصرشیرین ارتباط با اقلیم كردستان و هم حوزه دولت مركزی عراق و ماموریت بانه مریوان ارتباط با اقلیم كردستان در نظر گرفته شده است.

اهداف راهبردی مناطق آزاد تجاری-صنعتی كشور

كمك به تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور شاخص های كلیدی عملكرد، رشد تولید ناخالص داخلی مناطق، رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رشد اشتغال، میزان درآمد و منابع تولیدی سازمان های مناطق، سهم مناطق از تولید ناخالص داخلی كشور، سهم مناطق از تجارت خارجی، كمك به تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی كشور با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی بخصوص با كشورهای منطقه و همسایگان، سهم مستقیم از تجارت بین المللی كشور (واردات و صادرات)، میزان جذب سرمایه گذاری از سایر كشورها كمك به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلیاز جمله اهداف راهبردی مناطق آزاد تجاری-صنعتی كشور هستند.

وضعیت امور زیربنایی (آب، برق، گاز) زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات، نرخ باسوادی، وضعیت مراكز فرهنگی و دینی، تعداد مدارس، تعداد مراكز بهداشتی و درمانی، نرخ بیكاری جامعه محلی بنایی، دسترسی مستقیم به جمهوری آذربایجان و سایر جمهوری های آسیای میانه و قفقاز به دنبال جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از كشورهای مذكور و سایر بازارهای سرمایه فرصت و تبدیل به مركز تولید، پردازش و صادرات كالاها و محصولات مورد نیاز منطقه است.

راهبردهای اولیه

گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیت های نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازار های منطقه ای و جهانی-كمك به انتقال فناوری های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان، تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج با استفاده از توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق با استفاده از ارتقای شفافیت پیشگیری و مقابله با فساد اداری، مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمانهای مناطق و تقویت پنجره واحد، توسعه زیرساختهای مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و تقویت سرمایه انسانی و تولید اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی از راهبردهای اولیه مناطق آزاد تجاری هستند.

بخش دوم راهبردها

تعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای، جلب و جذب سرمایه گذاران بین المللی و منطقه ای برای فعالیت در مناطق آزاد، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به بازارهای جهانی و كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد - فراهم آوردن بستر حضور، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع خارجی بخصوص كشورهای منطقه و همسایه مناطق آزاد بخش دوم راهبردهای در رابطه با مناطق آزاد هستند.

سومین گروه از راهبردهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی

توسعه مناطق آزاد در چارچوب طرح های راهبردی و جامع - توسعه هدفمند امور زیربنایی (آب، برق، گاز و...) مناطق آزاد، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی، منطقه ای و بین المللی، توسعه هدفمند زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی مناطق آزاد، توسعه مراكز آموزشی فنی حرفه ای، مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق آزاد، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدید كنندگان از مناطق آزاد، توسعه ظرفیت ها، قابلیت ها و استعدادهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آنها در جهت تولید ارزش، ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه آزاد و ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع بوجود آمده در مناطق آزاد سومین گروه از راهبردهای تعیین شده هستند.

برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و منطقه

بهره مندی از منابع و فرصتهای اقتصاد جهانی در جهت افزایش بهره وری، دسترسی به تكنولوژی و بهبود در قواعد اداره ی اقتصادی و برونگرایی مبتنی بر افزایش صادرات غیر نفتی با ارزش افزوده بالا و نه برونگرایی وارداتی با تمركز بر افزایش فروش نفت و افزایش واردات مبتنی بر آن طراحی چارچوبی با ثبات و تعریف شده برای بهره برداری از منابع بین المللی، برونگرایی و تعامل با جهان برای جذب منابع و دسترسی به بازارهای جدید و نقش آفرینی قابل توجه در سطح اقتصاد جهانی و منطقه ای همچون اهداف تولید مناطق آزاد تجاری و صنعتی است.

این برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و منطقه ترسیم نقشه تعامل با كشورهای مختلف و انتخاب شركای تجاری پایدار، اصلاح سیاست های تجاری و تسهیل تجارت، حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی با محوریت صرفه جویی انرژی جغرافیایی برونگرایی با محوریت مشاركت در زنجیره تولید صادرات اگر با استفاده از همكاری با بنگاه داری بزرگ كشورهای چین، هند، ژاپن و اندونزی و كشورهای منتخب اروپایی و برونگرایی منطقه ای است كه باعث ارتقا و رفاه مطلوب استان های مرزی كشور می گردد.
5.0 / 5
5105
1397/01/04
22:11:21
تگهای خبر: بازار , بیكاری , تجارت , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۶ بعلاوه ۳
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش