جعل عضویت در اتاق بازرگانی مازندران

جعل عضویت در اتاق بازرگانی مازندران به گزارش میزان سنج رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران از وجود 300 كارت جعلی عضویت در اتاق بازرگانی این استان اطلاع داد و تصریح كرد: فضای انتخاباتی اتاق بازرگانی مازندران سالم نیست.


سید مجتبی رضوی در دفتر ایسنا، بخش خصوصی را دارای تشكل ها و جایگاه های خاص و تعریف شده دانست و به خبرنگار ایسنا اظهار نمود: در میان تشكل های بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تعریف قانون مندتر و مجزایی دارد كه می تواند در تمامی اركان حكومتی حضور داشته باشد.
وی با اشاره به اینكه اتاق بازرگانی یك نهاد، خصوصی مورد تایید حاكمیت است، خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانی طبق تعریف قانونی نقش تعیین كننده ای در جلسات شورای برنامه ریزی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ارتباط با نمایندگان مجلس دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، تشكل های دیگری همچون خانه صنعت معدن تجارت را دارای وجاهت قانونی و جایگاه تعیین شده دانست و تصریح كرد: خانه صنعت، معدن و تجارت ساختار كارشناسی شده تر و در سطح اول تولید قرار دارد و بخش قابل توجهی از فضای كسب و كار را مدیریت می كند اما همه این موارد نقض كننده جایگاه قابل قبول و قابل توجه اتاق بازرگانی نیست.
رضوی، اتاق بازرگانی را دارای بودجه تعریف شده دانست كه باعث جذابیت آن نسبت به دیگر تشكل های اقتصادی شده است، بیان كرد: بخش خصوصی استان اعتقاد دارد اتاق بازرگانی مازندران بعنوان یك نهاد اثرگذار دوره ۴ ساله خوبی را سپری نكرده و گرفتار یك رخوت شده است.
* فضای انتخاباتی اتاق بازرگانی مازندران ناسالم است!
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه كرد: نمی گوییم كه دوره های قبل بازدهی بالایی داشته اما این دوره در انجام تمام وظایف، برنامه ها و رویكردها از دوره های قبل ضعیف تر بوده است.
نماینده بخش خصوصی استان با انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی مازندران بیان كرد: تمامی اركان های نظارتی استان هم می توانند به صورت قاطع اعلام كنند كه در دوره های قبل فضای سالم انتخاب انتخاباتی در اتاق وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینكه حواشی انتخاباتی دوره قبل تا نیمه شب روز برگزاری انتخابات وجود داشت، اظهار نمود: نتیجه آن حواشی بازده بسیار پایین امروز اتاق بازرگانی مازندران است كه فرصت ۴ ساله حضور قدرتمند بخش خصوصی را هدر داد.
از دست دادن فرصت طلایی 4 ساله بخش خصوصی!
رضوی با اشاره به اینكه بخش خصوصی یك فرصت طلایی چهار ساله از دست داد، تصریح كرد: هر چند مشكلات امروز به علت عدم برخورد مسئولانه بخش خصوصی و ارگان های نظارتی در دوره انتخابات قبل اتاق بازرگانی بود.
وی، انتخابات اتاق بازرگانی را مبحث مهمی برشمرد و تاكید كرد: افرادی در اتاق بازرگانی انتخاب می شوند كه می توانند در اقتصاد منطقه اثرگذار باشند و جا داشت كه بخش خصوصی مسئولانه تر برخورد می كرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینكه تجربه دوره قبل باعث شد تا این دوره حساس تر نسبت به انتخابات اتاق بازرگانی مازندران برخورد نماییم، تصریح كرد: اتاق بازرگانی مازندران در انتخاب هیئت نظارت بر انتخابات آتی كاملا مهندسی شده ورود پیدا كرده و جا پای هیئت نظارت دوره قبل گذاشته است.
رضوی با اشاره به اینكه هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران همان مسیر گذشته را برای انتخابات در پیش گرفته است، اظهار نمود: این زنگ خطری بود كه بخش خصوصی، احساس و آنرا به تمام دستگاه های نظارتی اعلام نمود كه راه گذشته نباید تكرار شود.
این فعال صنعتی به نامه تشكل های بخش خصوصی استان به شافعی رئیس اتاق ایران برای ورود به انتخابات اتاق بازرگانی مازندران اشاره نمود و اظهار داشت: خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با ۸ انجمن شناسنامه دار و اعضای بیشمارش انجمن كارفرمایان استان و شهرك های صنعتی ساری و آمل در نامه ای به شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران خواهان ورود به انتخابات آتی اتاق بازرگانی مازندران شدند.
وی با اشاره به اینكه در نامه ارسال شده به شافعی رئیس اتاق ایران تاكید بر نظارت بر انتخابات اتاق مازندران شده است، اظهار نمود: در این نامه ۱۰۰ درصد فعالان صنعتی، معدنی و تجاری استان حضور دارند و پای نامه را امضا كرده اند اگر رفراندوم در اعضای تشكل ها و انجمن های زیرمجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران انجام دهیم اساساً همگی صنایع استان با نظر ما موافق هستند.
رضوی با تاكید بر فضای نا سالم انتخاباتی اتاق بازرگانی مازندران بیان كرد: هر فردی كه دلسوز استان است باید برای پاكسازی این فضای نامناسب وارد شود و وقتی هیئت نظارت بر انتخابات اتاق از افرادی تشكیل شده كه به هیچ وجه مورد تایید بخش خصوصی نیست نشان دهنده مهندسی از قبل تعیین شده برای نظارت بر انتخابات است.
وی با اشاره به اینكه هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی معرفی شوند، اظهار نمود: در این دوره سازمان صنعت، معدن و تجارت فردی را برای حضور در هیئت نظارت انتخابات اتاق مازندران معرفی نكرده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه سخنانش اضافه كرد: رئیس اتاق بازرگانی مازندران چهار اسم برای هیئت نظارت معرفی كرده كه به همراه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، هیئت نظارت پنج نفره می شوند، در جلسه اول ریاست این هیئت را به رئیس سازمان صمت دادند اما بعدا پشیمان شده و فرد دیگری را به ریاست هیئت نظارت بر انتخابات اتاق گماردند.
وی به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات اتاق اشاره نمود و اظهار داشت: بخش خصوصی اعتقاد دارد افرادی كه برای این هیئت نظارت انتخاب شده اند نمی توانند ممیزی خوبی برای انتخابات آتی اتاق بازرگانی مازندران باشند. یكی از افراد هیئت نظارت فروشنده لاستیك است، فرد دیگر فروشنده فرش و دیگری هم دارای پرونده در دستگاه های نظارتی است آیا این افراد می توانند نماینده بخش خصوصی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی استان باشند؟
وی با اشاره به اینكه وقتی این موارد را كنار هم قرار می دهیم باید متوجه شویم دست هایی پشت پرده قرار دارد و مبحث به همین سادگی نیست، خاطرنشان كرد: كسانی معترض به این روند هستند كه اتاق ایران خواستار شركت آنها در انتخابات آتی اتاق مازندران است اگر مقرر است برای بخش خصوصی تصمیم گیری شود به نمایندگی از بخش خصوصی استان می گوییم كه اساس كار انتخابات اتاق مازندران اشتباه است.
رضوی به كارت های جعلی در اتاق بازرگانی مازندران هم اشاره نمود و اظهار داشت: كارت بازرگانی و كارت عضویت نقض بزرگ اتاق بازرگانی سراسر كشور است كه باعث بروز چنین مشكلاتی شده است.
* صدور كارت های جعلی در اتاق بازرگانی مازندران
این تولیدكننده صنعتی در ادامه به صدور كارت های عضویت در اتاق بازرگانی مازندران اشاره نمود و اظهار داشت: كسانی كه نمی توانند كارت بازرگانی دریافت نمایند در عوض می توانند در سامانه اتاق بازرگانی ثبت نام كرده و كارت عضویت دریافت نمایند كه نقش آن هم فقط در زمان انتخابات است و فایده دیگری هم ندارد.
ریس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینكه كارت های عضویت اتاق بازرگانی نیازی به استعلام های قانونی ندارد، اظهار نمود: هر فردی می تواند این كارت ها را داشته باشد كسانی كه نمی توانستند كارت بازرگانی داشته باشند كارت های خویش را به كارت عضویت تغییر دادند.
رضوی، تعداد كارت های عضویت جعلی اتاق مازندران را بین ۲۰۰ تا ۳۷۰ كارت عضویت دانست و تصریح كرد: افرادی كه در دوره قبل وارد اتاق شدند از ۳۵۰ تا ۴۰۰ رای داشتند به همین خاطر این مقدار كارت عضویت جعلی در آینده انتخابات اتاق بازرگانی اثرگذار است.
وی، وجود كارت های عضویت جعلی را باعث ترغیب ۹۰۰ نفر از اعضای واقعی دارنده كارت های بازرگانی برای حضور در انتخابات آتی دانست و اظهار نمود: وقتی انتخابات رویه واقعی خویش را نگرفته و به انحراف كشیده می شود، نمایندگان واقعی بخش خصوصی كه می توانند در اقتصاد استان تحول تولید كنند برای حضور در این انتخابات گرفتار تشكیك می شوند.
رضوی در پاسخ به این پرسش كه آیا این موارد را به مدیران اتاق بازرگانی مازندران گوشزد كرده اید؟ بیان كرد: از قبل بارها این مورد را به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعلام كردیم اما مدیران اتاق بازرگانی نتنها توجهی ندارند بلكه به این موارد تمكین هم نمی كنند.
وی با اشاره به اینكه اگر این امور اصلاح نشود فرصت حضور افراد شایسته در اتاق از بین می رود، بیان كرد: من نمی گویم كه انتخابات اتاق تحریم می گردد اما بدیهی است كه اگر مشكلات واضحی كه وجود دارد اصلاح نشود نتیجه آن عدم رغبت بخش خصوصی واقعی برای حضور در انتخابات اتاق مازندران است.

* بیان اینكه متولی صادرات دولت می باشد حرف اشتباهی است!

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخش دیگری از سخنانش در انتقاد از عملكرد صادراتی اتاق بازرگانی مازندران بیان كرد: برقراری روابط تجاری جداگانه اتاق بازرگانی با دیگر كشورها یكی از مزیت های فوق العاده آن دانست و اینكه گفته می گردد متولی صادرات دولت می باشد و ربطی به اتاق بازرگانی ندارد حرف نادرست و اشتباهی است.

ایشان در ادامه اضافه كرد: اتاق بعنوان نماینده بخش خصوصی اختیارات قانونی دارد كه بتواند با وزرای اقتصاد كشورهای مختلف اروپا نشست و برخاست داشته و تفاهم نامه امضا كند. اگر بلد باشیم كه ارتباط تجاری برقرار بكنیم كشور ها اصلا توجهی به تحریم ندارند چون دنیا به دنبال تجارت و پول درآوردن است. الان زمان كنار رفتن دولت و ورود بخش خصوصی در عرصه تجارت است. اتاق بازرگانی مازندران تنها كاری كه باید برای صنایع كوچك بكند كمك به بازاریابی در دیگر كشورها است.
وی با اشاره به اینكه در خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ۵۰ واحد صنعتی داریم كه كالای قابل صادرات دارند، اظهار نمود: بخش خصوصی واقعی به این مورد كه چه كالایی را به چه كشوری بفرستد و ارزآوری داشته باشد كاملا آگاه است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، نامه اخیر تشكل های صنعتی، معدن و تجاری استان به شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران برای ورود به انتخابات اتاق بازرگانی مازندران و نشر گسترده آن در رسانه ها كه ابتدای امر از خبرگزاری ایسنای مازندران آغاز شد، باعث شد تا رئیس خانه صنعت، معدن و تجارن مازندران به نمایندگی از امضا كنندگان این نامه در دفتر خبرگزاری ایسنا مازندران حضور یافته و در این باره توضیحات كاملی را بیان كند.

دبیر: شیما عباس زاده


5.0 / 5
4527
1397/10/25
18:32:32
تگهای خبر: بازار , تجارت , تولید , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۳ بعلاوه ۲
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش