رونق تولید یا جواز تأسیس ؟

رونق تولید یا جواز تأسیس ؟ میزان سنج: ایسنا/همدان در هشت ماهه امسال ۴۹۱ فقره جواز تأسیس صنعتی در استان همدان صادر شده كه ۳۰۱۹۹.۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۷۲۸۷ اشتغال به همراه خواهد داشت.


بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هشت ماهه سال جاری ۴۹۱ فقره مجوز تأسیس صنعتی در استان صادر شده در صورتی كه در مدت مشابه سال قبل در این استان ۳۷۷ فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شده بود.
براساس این گزارش صدور جواز تأسیس صنعتی در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد مجوزها ۳.۲ درصد، از نظر سرمایه ۲۶.۵ درصد و از نظر اشتغال ۱۰.۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت ۴۵ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۱۰۵۳.۱ میلیارد ریالی و ۶۵۰ نفر اشتغالزایی صادر شده این درحالیست كه در مدت مشابه سال قبل ۴۱ فقره پروانه بهره برداری با ۹۷۹.۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صادر شده بود و ۳۴۳ نفر اشتغالزایی داشته است.
بررسی آماری نشان داده است كه میزان پروانه بهره برداری صادر شده در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۹.۸ درصدی داشته و از نظر میزان سرمایه گذاری هم افزایش ۷.۵ درصدی و همینطور افزایش ۴۹.۴ درصدی از نظر اشتغالزایی داشته است.
در این بین از ۴۵ پروانه بهره برداری صادر شده ۲۸ فقره پروانه بهره برداری ایجادی بوده كه جهت راه اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر شده و ۱۷ پروانه بهره برداری توسعه ای بوده است.
در هشت ماهه سال قبل هم ۲۴ پروانه بهره برداری در جهت ایجاد واحدهای جدید صنعتی صادر شده بود كه این تعداد پروانه دارای ۸۴۹ میلیاردریال سرمایه و ۳۰۲ نفر اشتغال بوده این درحالیست كه پروانه های بهره برداری بهره برداری ایجادی هشت ماهه سال جاری ۷۸۰.۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۴۳۹ نفر اشتغالزایی داشته است كه نشان داده است میزان سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری ایجادی ۸.۱ درصد كاهش دارد.
پروانه بهره برداری توسعه ای برای توسعه واحدهای فعال صنعتی صادر می شود كه در هشت ماهه سال جاری ۱۷ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای با ۲۷۲.۹ میلیاردریال و ۲۱۱ نفر اشتغالزایی در استان همدان صادر گردیده است.
در مدت مشابه سال قبل هم در استان همدان ۱۷ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای با ۱۳۰.۲ میلیارد ریال سرمایه برای اشتغال ۱۳۳ نفر صادر گردیده است.
صدور ۶۰۵ جواز تأسیس صنعتی و ۷۹ پروانه بهره برداری در سال ۹۷
در سال ۹۷ در استان همدان در مجموع ۶۰۵ فقره جواز تأسیس صنعتی با ۳۵۸۵۳.۱ میلیارد ریال برای اشتغالزایی ۹۹۰۹ نفر صادر گردیده است همینطور در این سال ۷۹ پروانه بهره برداری در استان صادر شده كه از این تعداد ۴۸ فقره پروانه بهره برداری ایجادی و ۳۱ فقره توسعه ای بوده است.
مهمترین طرح صنعتی استان همدان در سال ۹۷ هم فروسیلیس غرب پارس بوده كه این طرح ۱۹۳۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۱۰۵ نفر اشتغالزایی داشته است البته این طرح هم از نوع توسعه ای بوده و در زمینه ساخت فلزات اساسی فعالیت دارد.
در سال ۹۶ هم در استان همدان ۵۷۴ جواز تأسیس صنعتی صادر شده بود كه قرار بود با سرمایه گذاری ۴۱۱۲۶.۸ میلیارد ریال برای ۱۰ هزار و ۶۹۶ نفر اشتغالزایی داشته باشد. حتی اگر بگوییم این تعداد جواز تأسیس در سال بعدش باید به بهره برداری برسد اما بازهم با نگاه به پروانه های بهره برداری صادر شده در كل سال ۹۷ كه عدد ۷۹ و در هشت ماهه سال جاری هم فقط ۴۵ را نشان می دهد، متوجه می شویم كه تعداد قابل توجهی از این جوازهای صادر شده به تولید نرسیده اند.
با نگاهی به آمار جوازهای تأسیس صادر شده و پروانه های بهره برداری می توان متوجه فاصله فاحش بین جوازهایی كه منجر به تولید و اشتغال می شوند، شد. سوالی كه در اذهان ایجاد می شود این است كه برای چه این حجم جواز تأسیس صادر شده و چرا اصلاً به مرحله دریافت پروانه بهره برداری نرسیده است؟
آیا مرجعی وجود ندارد مسیر جوازهای تأسیس صادر شده را پیگیری كند تا به هدف اصلی كه همان تولید و اشتغال است، برسد؟ اگر چنین مرجعی وجود دارد پس چگونه است كه این حجم از جواز تأسیس در یك استانی كه صنعتی هم نیست، صادر شده اما همچنان با مشكل اشتغال روبرو است؟
از ۶۰۵ جواز تأسیس صادر شده طی سال ۹۷ در استان همدان تنها ۷۹ جواز منجر به دریافت پروانه بهره برداری شده است. به چه دلایلی نسبت صدور مجوزهای صادره به پروانه های بهره برداری بالاست؟ به نظر این مورد باید از سوی مراجع ذیصلاح با محوریت سازمان صمت عارضه یابی شود. در این راستا با معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به گفتگو پرداختیم.
ابطال جوازهای تأسیس بدون پیشرفت پس از یكسال
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به زمان بر بودن اجرای طرح های صنعتی، به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: پروانه بهره برداری طرح های صنعتی زمانی كه به ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیكی برسد، صادر می شود.
حمید بهزادی شریف با اشاره به اینكه در صورتیكه جواز تأسیس به مرحله اجرا نرسد پس از یكسال به صورت خودكار باطل می شود، اظهار نمود: برپایه درخواست متقاضیان بازدید صورت می گیرد و اگر ماشین آلات نصب شده باشد، ظرفیت سنجی شده سپس پروانه بهره برداری صادر می شود.
وی با تاكید بر اینكه امكان دارد بعضی از طرح ها دو تا سه سال زمان ببرد، افزود: امكان دارد از ۶۰۰ تقاضای سرمایه گذاری ۲۰ مورد به سرانجام برسد و از سویی امكان دارد بعضی از طرح ها دو تا سه سال طول بكشد تا به مرحله بهره برداری برسد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تاكید بر اینكه روند اجرای پروژه از زمان صدور جواز تأسیس تا دریافت پروانه بهره برداری مورد بررسی كارشناسان سازمان قرار می گیرد، اظهار داشت: جواز تأسیس كه در سال ۹۸ صادر می شود، امكان دارد سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد، این روند دائماً بررسی و بازدید می شود و پیشرفت فیزیكی طرح مورد بررسی قرار گرفته و زمانی كه به ۹۵ درصد پیشرفت فیزیكی برسد، مجاز به دریافت پروانه بهره برداری خواهد شد.
وی تصریح كرد: پروانه بهره برداری سند رسمی دولت می باشد اما جواز تأسیس امكان دارد پس از یكسال باطل شود و باید تمدید شود. اگر ظرف یكسال هیچ كاری توسط متقاضیان انجام نگیرد، جواز تأسیس ابطال می شود.
بهزادی شریف درباره اختلاف موجود بین جوازهای تأسیس و پروانه های بهره بردرای صادر شده هم خاطرنشان كرد: متأسفانه بعضی از افراد جواز تأسیس را با اهداف دیگری دریافت می كنند و یا اینكه توان مالی مورد نیاز برای پروژه را ندارند ازاین رو جواز تأسیس این افراد پس از یكسال ابطال می شود.
وی درباره استفاده از جواز تأسیس برای دریافت تسهیلات بانكی اظهار داشت: برای دریافت تسهیلات بانكی از سازمان صمت استعلام صورت می گیرد ازاین رو جوازهایی كه پیشرفت فیزیكی آنها صفر باشد، موفق به دریافت تسهیلات نخواهند شد. به جواز تأسیس به تنهایی وام داده نمی گردد.
وی با تاكید بر اینكه یك طرح برای دریافت تسهیلات باید حداقل ۴۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشته باشد، بیان نمود: جواز تأسیس تا زمانی كه منجر به پیشرفت پروژه نشود یك برگ كاغذ است ازاین رو اگر جواز تأسیس گرفته شده از سازمان صمت توسط متقاضی پیگیری نشود به صورت خودكار باطل می شود اما اگر طرحی دارای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیكی باشد جواز آن باطل نمی گردد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره بررسی اهلیت متقاضیان جوازهای تأسیس صنعتی، تاكید كرد: طرحی كه به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیكی می رسد، در كارگروهی در سازمان صمت با نمایندگان بانك اهلیت و توان اجرایی متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و اگر شرایط داشته باشد، تأیید می شود.
وی با اشاره به اینكه جوازهای تأسیس دریافتی توسط متقاضیان به تدریج به اجرای طرح منجر می شود، اظهار نمود: خیلی از پروانه های بهره برداری كه صادر می شود طی سه سال قبل جواز تأسیس دریافت كرده اند ازاین رو روند اجرای یك طرح امكان دارد سال ها طول بكشد.
بهزادی شریف اختلاف بین پروانه بهره برداری و جوازهای تأسیس را طبیعی دانست و اضافه كرد: یك جواز تأسیس امكان دارد سه سال طول بكشد كه به بهره برداری برسد به همین علت آمار پروانه های بهره برداری پایین است اما جواز تأسیس بدون محدودیت صادر می شود.
وی با اشاره به اینكه جواز تأسیس برای هیج سازمان و نهادی ارزش اجرایی ندارد، تصریح كرد: بانك یا هر نهاد دیگری برای عرضه تسهیلات به جواز تأسیس یا پروانه بهره برداری موظف است از سازمان صمت استعلامات لازم را دریافت كند.
منبع:

5.0 / 5
4776
1398/10/28
14:37:27
تگهای خبر: بانك , تجارت , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۸ بعلاوه ۴
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش