یادداشت مهمان،

طرح صیانت و شلیک به آینده دانش بنیان ها

طرح صیانت و شلیک به آینده دانش بنیان ها به گزارش میزان سنج عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به عملکرد مثبت معاونت علمی ریاست جمهوری در پشتیبانی از اکوسیستم فناوری و آینده مبهم این معاونت در دولت سیزدهم، اعتقاد دارد که با حضور افراد جدید در دولت و مجلس و طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نگرانی ها نسبت به اجرای طرح اینترنت ملی و محتوای آن هر روز بیشتر می شود و این در حالیست که با اجرای این طرح، دانش بنیان ها در حاشیه قرار خواهند گرفت و بزرگترین نگرانی ها تبدیل شدن معاونت علمی به یک نهاد فرمایشی یا نمایشی است؛ بنابراین ضروریست که بیشترین مطالبه گری و اجماع نظر نسبت به تعیین تکلیف این معاونت و زیست بوم فناوری از جانب فعالان این حوزه و دانش بنیان ها صورت گیرد.


به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: «هم حالا، نزدیک به ۱۱۰ روز از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد و در این زمان اجرای برنامه خاصی به جز تغییر، تحول و جایگزین شدن مدیران را شاهد نبودیم. به قول کارشناسان "دولت جدید همچنان در ماه عسل به سر می برد."
آینده مبهم معاونت علمی و فناوری
نباید از یاد برد که این مساله مختص به دولت فعلی نیست و تمامی دولت های جمهوری اسلامی در ۱۰۰ روز ابتدایی خود مشغول ادای دین به هم حزبی ها و تیم های همراه بودند و پست های سیاسی معاونت و وزارت را به آنها اعطا می نمودند. در واقع، کارکنان و معاونان میانی وزارت خانه ها همیشه ثابت هستند و از هر دولت به دولت بعدی جابه جا نمی شوند. هر ساختاری در دولت ها تغییر می کند این بخش جایگاه خویش را دارد و کاری به تحولات ندارد.
از طرفی، می بینیم برخی چهره های دولت جدید در رسانه ها بیشتر فعال بوده اند، نشست خبری یا مصاحبه ای داشتند و به اصطلاح نشان دادند که وزارت خانه را در اختیار گرفته اند، اما دسته ای از مدیران جدید آنقدر بی تجربه بوده اند که همچنان درحال آشنایی با اصول پست جدید هستند. این مدیران متأسفانه همچنان درحال درک کارکرد و مأموریت وزارت خانه در اختیار گرفته هستند تا آنجایی که به واسطه سوابق خود در دیگر پست ها مشغول انجام کارهای غیر مرتبط هستند و میتوان از اظهار نظرها دریافت که تا چه اندازه مأموریت، اساسنامه و چشم انداز نهادی که مدیریت آنرا در اختیار دارند، در نیافته اند.
با این وجود، هدف از نگارش این سطور رسیدن به بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آینده فعالیت آن است. باید گفت در مجموع آقای ستاری در زمان مدیریت معاونت علمی عملکرد مثبتی داشت و با استفاده از هماهنگی آقایان جهرمی و ناظمی، ساز و کار حمایتی مطلوب از استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان ایرانی بوجود آورده بود.
ما فعالان این حوزه از دکتر ستاری بسیار می شنیدیم و ایشان را به واسطه درکی که از عصر و کسب و کار دیجیتال داشت، قبول داشتیم. بخصوص اکوسیستم استارت آپی به واسطه همراهی و دانسته ها آنان را در چارچوب تصمیم ساز و تسهیل کننده پذیرفته بود.
طرح صیانت شلیک به آینده دانش بنیان
به هر حال، با انتهای دوره آنها و حضور افراد جدید در دولت و مجلس با طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و به جدیت دنبال شدن آن روبه رو شدیم و از طرفی نگرانی ها نسبت به اجرای طرح اینترنت ملی و محتوای آن هر روز بیشتر می شود.
این طرح به میزان زیادی برای اکوسیستم استارت آپی ایران نگرانی بوجود آورده است و تعداد زیادی از فعالان و سرمایه گذاران کسب وکارهای اینترنتی در ایران مخالفت خویش را با این طرح اعلام نموده و با امضاء نامه ها و اعلامیه های مختلف نظر خویش را ابراز کرده اند.
با این همه، باوجود تمامی رایزنی ها، گمانه ها و احتمالات مطرح شده دکتر ستاری باقی مانده و صحبت از ابقاء ایشان در بین هست. هر چند تصمیم نهایی در هاله ای از ابهام مانده است، به صورتی که بسیاری می اندیشند این حضور موقتی بوده و تا زمانی ادامه خواهد داشت که احتمال همکاری وی با سیاست ها و برنامه های جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.
هر چند که امیدوارم ستاری در این جایگاه باقی بماند تا بتواند برنامه و مسئولیتی که برای توسعه اکوسیستم فناوری خود شروع کرده است را به اتمام رسانده و به نتیجه ای مطلوب نزدیک کند. هر چند خیلی از اخبار غیر رسمی نشان داده است همزمان با مطرح شدن طرح صیانت و در ابهام قرار گرفتن آینده اکوسیستم فناوری ایران خیلی از مدیران فعالیت مجموعه خویش را متوقف و مهاجرت کردند یا به شغلی دیگر مشغول شدند. در واقع، این بخش دریافتند که با دولت و در مجلس جدید کاری از پیش نمی رود و توان فهماندن روند صنعت در دنیای جدید و تبدیل ثروت به فناوری را ندارند. آنها صحنه را ترک کردند و دریافتند بهترین مبارزه استعفا است.
خطر تبدیل شدن به نهاد فرمایشی با امور نمایشی
با این همه، دریافته ام که بزرگترین نگرانی این روزهایم تبدیل شدن معاونت علمی به یک نهاد فرمایشی یا نمایشی است. به این علت که در دولت های مختلف شاهد مطرح شدن اسامی متعدد و حضور چهره های جدید با برنامه های متفاوت بوده ایم.
به عبارت دیگر، هشت سال صرف ساختن شرکتهای دانش بنیان و زیست بوم فناوری بودند، افراد زیادی هم به میدان آمدند و به یک باره طرح جدیدی مطرح می شود با شرکت هایی متفاوت که مورد موافقت قرار می گیرند. بدین سان دانش بنیان ها در حاشیه قرار خواهند گرفت، در حالیکه ما در این زمان به دنبال تبدیل دانش به فناوری و سپس ثروت بودیم. همواره به دنبال جای انداختن مفهوم ارزش تولید واقعی و درک این که مونتاژ هنر نیست، رفتیم.
خروجی کارخانه داری و برنامه ای که در سالیان گذشته وزارت های صمت آنرا اجرا کرده اند، فقط شهرک های مرده، تجهیزات خاک خورده و رها شده هست که منابع و تسهیلات کشور را بلعیده و ارز حاصل از آن صرف خرید تجهیزات شده است. این صنعت مونتاژ ساخته شده تا اندازه ای وابسته به خارج کشور بود که بمحض بازگشت تحریم ها فلج شد. برنامه ستاری، معاون علمی و فناوری بر این اساس بود که مهم نیست چگونه تولید نماییم. خواه با روش برون سپاری، با کارخانه یا بدون آن مساله حائز اهمیت داشتن صنعت است. مهم می باشد که دانش فعالیت و صنعت را داشته باشیم.
این چنین ایده و برنامه ای را در کشور توسعه دادند. تمامی منابع مالی و تسهیلات موجود را به این سمت هدایت کردند و نقشه جامع تازه ای برای صنعت تدوین کردند. به واسطه این برنامه خیلی از جوانان نخبه و تحصیلکرده کشور کار واقعی پیدا کردند یا توانستند کسب و کار خویش را راه اندازی کنند.
با این وجود، خبرهای تازه و در گوشی می شنویم در خصوص این که وزارت علوم در نظر دارد در دل خود معاونت نوآوری ایجاد نماید. پارک های علم و فناوری که به وزارت علوم متعلق است و شرکتهای وابسته به دانشگاه که مدعی هستند همان مأموریت دانش بنیان ها را دنبال می کنند، زیر مجموعه همان برنامه قرار دارند. با این وجود، می شنویم معاونت علمی در آستانه قرار گرفتن در دامنه تغییر و تحول های بزرگی است و استارت آپ ها و شرکتهای خلاق دیگر معنایی نخواهند داشت، چون از اساس مورد تأیید قانون گذاران و مجلس جدید نیستند.
مطالبه گری، کلام آخر...
در پایان، ضروریست که بیشترین مطالبه گری و اجماع نظر نسبت به تعیین تکلیف و سرنوشت معاونت علمی و زیست بوم فناوری باید از جانب فعالان این حوزه و شرکتهای دانش بنیان صورت گیرد. همان گونه که در مورد طرح صیانت مجلس از جانب بسیاری فعالان فضای اینترنت با اجرای کمپین سه میلیون امضاء انجام شد.
اگر اطمینان حاصل کردیم که شنیده ها حقیقت دارد و بناست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نمایشی باشد و برنامه ای که هشت سال افراد، سرمایه گذاران، متخصصان و شرکتهای مختلف برای آن کوشیده و وقت گذاشتند به سمت نابودی حرکت می کند، نباید آرام نشست.
باید حرف زد، فشار آورد و اجازه نداد که خواب آشفته برخی به قیمت نابودی کسب و کار و زندگی بسیاری تعبیر شود. باید از دولت سیزدهم بخواهیم نه تنها در راه امتداد فعالیتهای صوت گرفته و تقویت آن حرکت نماید، بلکه به این حوزه و مأموریت زیر مجموعه آن به شکل یک وزارت خانه نگاه کند. هر چند در قواعد سیاسی جایگاه معاونت از وزارت بالاتر است، اما آنقدری به این حوزه بها داده شود که بتواند نیروهای بیشتری جذب نماید و با برون سپاری ارکان بیشتری را بر توسعه وارد کند تا از این طریق هر گونه مساله ای در جهت تقویت برنامه و فعالیت شرکتهای دانش بنیان سرعت گیرد.»5.0 / 5
212
1400/08/04
21:48:55
تگهای خبر: ارزیابی , توسعه , تولید , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۱ بعلاوه ۴
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش