در جلسه شورای عالی شهرسازی مطرح شد

انتقاد وزیر راه از طرح مسكن اجتماعی

انتقاد وزیر راه از طرح مسكن اجتماعی میزان سنج: وزیر راه از رونمایی طرح تامین مسكن كاركنان دولت در آینده نزدیك آگاهی داد و اظهار داشت: كمیته ویژه ای برای رونق مسكن توسط نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های عضو شورای عالی شهرسازی تشكیل می شود.


به گزارش میزان سنج به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به اعضای اصلی شورای عالی درباب همكاری و پشتیبانی از طرح های دولت در رونق دادن به تولید مسكن، نكاتی را بیان نمود. وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود: پشتیبانی از تصمیم دولت درباب رونق دادن به تولید مسكن در كشور كه هم مورد تاكید مقام معظم رهبری و هم رئیس جمهوری بوده و به مطالبه مردمی تبدیل گشته است، سوژه مهمی است كه در نظر داریم با همكاری سازمان ها و وزارتخانه ها به تحقق آن دست یابیم. رونمایی از طرح تأمین مسكن كاركنان دولت در هفته های آتی اسلامی از رونمایی طرح تأمین مسكن كاركنان دولت (طرح تام كاد) در هفته های آتی آگاهی داد و اضافه كرد: برمبنای قانون ساماندهی زمین و مسكن و قانون پس انداز مسكن، طرح تأمین مسكن كاركنان دولت كه مورد تاكید رئیس جمهوری است، عملیاتی و اجرایی می شود. عضو كابینه دولت دوازدهم اشاره كرد: طرح تأمین مسكن كاركنان دولت به این شیوه برنامه ریزی شده است تا كارمندان دولت و جوانی كه در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها كسر و به صندوقی واریز شود تا پس از مدت زمانی مشخص كارمندان دولت صاحبخانه شوند. وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در ایام آتی آگاهی داد. رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاكید بر اینكه دستگاه های دولتی با اولویت های زمین های خود باید بتوانند شرایط را برای خانه دار كردن كارمندانشان فراهم آورند، توضیح داد: توسعه مسكن با در اختیار قرار دادن زمین های دولتی سازمان ها و وزارتخانه ها رونق می گیرد. بنا بر این برای تحقق این مساله نیاز است تا اقدام متفاوتی از اقداماتی كه قبل تر انجام شده است، انجام بگیرد. قسمتی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوزهای مسكن در چارچوب شهرك هایی است كه می تواند در حریم شهرها ایجاد شود كه مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاس هایی است كه در شهرهای جدید ایجاد می شود. این مكان ها باید واجد تأسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت و ساز مسكن را با خاصیت توجه به كیفیت زندگی برای مردم ایجاد كنند. اسلامی اشاره كرد: كمیته ویژه ای جهت بررسی راه های رونق دادن به سوژه مسكن، توسط نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها كه عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، تشكیل گردد و در این مورد تصمیم گیری شده و مصوبه های لازم صادر شود تا جریان تولید مسكن رونق بگیرد. وزیر راه و شهرسازی رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهرها را یكی دیگر از موضوعاتی دانست كه در وزارتخانه راه و شهرسازی پیگیری می شود. وی اظهار داشت: در بافت های فرسوده غالب شهرها، واحدهای مسكونی فاقد مقاومت های لازم در مقابل حوادث طبیعی هستند و در عین حال از نظر فرهنگی و اجتماعی، شرایط مناسبی ندارند. بنا بر این لزوم دارد تا با تمهیدات و اختیاراتی كه وجود دارد، نوسازی آغاز شود و بتوانیم بوسیله نوسازی بافت های فرسوده، جایگزینی مناسب برای بناهای فرسوده شهرها ایجاد نماییم. عضو كابینه دولت دوازدهم افزود: درباب بهسازی بافت های با ارزش تاریخی به جهت بعضی از ناامنی ها كه در بعضی از این بافت ها وجود دارد، با محوریت سازمان میراث فرهنگی، تصمیماتی گرفته شود و برمبنای آنها بتوان باز زنده سازی محلات فرسوده را انجام داد. این موارد جزو نكات مهمی است كه باید بعنوان دستور كاری جدی توسط شورای عالی شهرسازی دنبال شود و در این مورد سیاستگذاری های لازم انجام بگیرد. اسلامی با تاكید بر اینكه رونق ساخت و ساز باید با توأمان دیدن سكونت و فعالیت همراه باشد، توضیح داد: شهرك سازی در كنار شهرهای صنعتی و توأمان دیدن سكونت و صنعت و اشتغال مدنظر ماست. معتقدیم كه تنها در این صورت است كه هم شهر صنعتی می تواند زندگی و حیات داشته باشد و هم شهرك صنعتی می تواند به حیات خود ادامه داد. وی خواهان حل آمد و شدهای غیرضروری در كلانشهرها شد و چاره حل این مشكل را توأمان دیدن سكونت و اشتغال در شهرها و شهرك ها عنوان نمود. اسلامی اظهار داشت: متأسفانه در ۲۰ سال قبل اطراف كلانشهر تهران حداقل ۵۰ شهرك صنعتی ظهور كرده كه تنها مهاجرپذیری را به دنبال داشته است. شاهد بوده و هستیم كه تراكم رفت و آمدهای روزانه به تهران و همین طور از تهران، هزینه های سنگینی را بر شهر، حاكمیت و مردم تحمیل كرده است. بدین سبب لزوم دارد تا هنگامی كه به شهرك های صنعتی مجوز راه اندازی داده می شود، دیدن اشتغال و سكونت با هم باشد و شهر به مثابه سازمانی زنده ملاك عمل قرار گیرد كه این مهم خصوصاً باید مدنظر شهرهای جدید واقع شود. وی تعامل دو سویه را راهكاری جهت استفاده بهینه از شهر و صنعت دانست. وزیر راه و شهرسازی امضای تفاهم نامه راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی را با وزارت دفاع یكی از مهمترین دستاوردهای وزارتخانه راه و شهرسازی و نتیجه تلاش ها برای رونق دادن به تولید مسكن برشمرد و اظهار داشت: این الگو می تواند در سایر سازمان ها و وزارتخانه ها ملاك عمل قرار بگیرد. اسلامی افزود: مشابه این كار را می توان برای فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و هنر، صنعت گران و فعال اقتصادی و تمامی سازمان ها و وزارتخانه هایی كه نیروی حقوق بگیر دارند، انجام داد و به این طریق، این طرح را عملیاتی و اجرایی كرد. خروج ۲۵ پادگان از شهرها عملیاتی می شود عضو كابینه دولت دوازدهم خروج ۲۵ پادگان از شهرها برمبنای دستور مقام معظم رهبری را فرصتی مغتنم عنوان نمود و توضیح داد: برمبنای قانون خروج پادگان ها از شهرها كه مصوبات آن نیز ستاندن شده است، مقرر شده تا تعیین تكلیف نماییم و در اراضی پادگان ها برمبنای بارگذاری مجازی كه پیش بینی شده است در قالب ضوابط، ساخت و ساز آغاز شود و برای پادگان ها نیز زمین معوضی در خارج از شهرها تخصیص یابد. او همینطور در بخش دیگری از سخنان خود اشاره كرد: در دستور كار جدید همه سازمان ها و وزارتخانه هاست كه ظرفیت های خودرا برای تولید مسكن كاركنان خود، عرضه كنند. وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را نهضتی دنباله دار دانست كه بدون هیچگونه پسوندی انتخاب شده است تا تمامی دولت ها ملزم به انجام آن شوند و اظهار داشت: از ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تكلیفی طرح اقدام ملی تابحال بیشتر از ۱۴۰ هزار واحد آن شروع شده است. با این فرهنگ جدید، تولید مسكن در كشور رونق می گیرد. با مسكن اجتماعی به شدت مخالف هستم اسلامی ضمن مخالفت با طرح مسكن اجتماعی، آنرا طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و اظهار داشت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسكن تولید نماییم كه البته تولید مسكن اقشار متوسط و كم درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، تركیب جمعیتی ملاك عمل قرار می گیرد. وی با تاكید بر این مطلب كه با مسكن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسكن اجتماعی در هركجای دنیا كه رواج پیدا كرده است بعنوان مسكن های نشان دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل گشته كه به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشكلات و معضلات در آن، هستیم. مسكن اجتماعی در آمریكا و اروپا نیز بعنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند. وی از ابلاغ طرح ویلاسازی به شهرهای جدید برای طبقه اعیان همزمان با ساخت مسكن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و كم درآمد جامعه آگاهی داد و هدف از آنرا تركیب جمعیتی مناسب در شهرها عنوان نمود. اسلامی اعلام نمود: توجه به سوژه مسكن، به نظام ساخت و ساز و شهرسازی، شكل و قوام می دهد. متأسفانه شهرسازی های كنونی از قاعده به در رفته و شاهد می باشیم كه قاعده و نظام مندی مناسبی در بیشتر مناطق وجود ندارد. اما از آنجایی كه وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سیاستگذاری و ستاندن تصمیم های راهبردی است بنا بر این باید مساله محوری و تدوین راهكارها در دستور كار باشد. رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر لزوم لطمه شناسی نظام شهرسازی اصرار كرد و اظهار داشت: باید برای درآمدهای پایدار شهرداری تدبیری بیندیشیم. مادامی كه شهرداری باید تراكم بفروشد تا حقوق كاركنان خودرا بدهد این مهم (رونق تولید مسكن) محقق نخواهد شد و به دنبال آن شهرسازی نیز معنایی پیدا نمی نماید. شهرسازی زمانی معنا می یابد كه شهرداری ها درآمد پایدار داشته باشند. اسلامی افزود: هنوز هم منطقه یك شهر تهران جذابیت فروش تراكم دارد و هنوز هم این اتفاق می افتد. هرچند بیشترین خانه های خالی نیز در منطقه یك تهران موجود است. وی در بیان انتظارات خود از اعضای شورای عالی شهرسازی، اظهار داشت: برای بارگذاری ها باید تسهیل گری صورت بگیرد تا از قاعده ای نظام مند تبعیت كنند. در جانمایی ها نیز باید به این موارد توجه ویژه داشته باشیم. باید تلاش نماییم تا تصمیماتی بگیریم كه به حل مشكلات و مسائل كمك نماید و این انتظاری است كه از شورای عالی می رود. وی اشاره كرد: طرح راه اندازی مسكن در برهوت و در مناطقی كه فاقد زیربناها و تأسیسات زیرساختی است صورت نمی گیرد.


منبع:

5.0 / 5
4239
1398/04/05
01:31:19
تگهای خبر: توسعه , تولید , دستگاه , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۵ بعلاوه ۳
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش